Fotboll

Vår fotbollsavdelning leds av den certifierade fömedlaren Carl-Johan Fransén och representerar både spelare och tränare. Till våra klienter erbjuder vi följande tjänster:

  • Kontraktsförhandlingar. Att med intresserade klubbar förhandla fram bästa möjliga villkor för Klienten i fråga om lön, bonus, avtalstid, bostad etc.
  • Marknadsföring samt uppsökande verksamhet, det vill säga finna lämplig klubb åt Klienten.
  • Att tillsammans med Klienten och eventuellt dennes föräldrar (juniorer) lägga upp en långsiktig planering för klientens fortsatta utveckling, både socialt och idrottsmässigt.
  • Arbeta fram sponsor och reklamkontrakt.
  • Ekonomisk rådgivning.
  • Försäkringsfrågor.