Tjänster

Tillsammans med våra partners kan A.M.A. Sports Agency AB erbjuda klienter och företag följande tjänster:

  • Kontraktsförhandlingar.
  • Marknadsföring.
  • Långsiktig planering för klientens fortsatta utveckling, både socialt och idrottsmässigt.
  • Arbeta fram sponsor och reklamkontrakt.
  • Föreläsningar till företagets konferens/event.
  • Ekonomisk rådgivning.
  • Försäkringsfrågor.

Se de olika avdelningarna ovan för mer info.